Piaski suszone 

Piasek suszony 0,0-0,4 mm świadectwo jakości »
Piasek suszony 0,2-0,8 mm świadectwo jakości »
Piasek suszony 0,4-1,2 mm świadectwo jakości »
Piasek suszony 0,8-1,6 mm świadectwo jakości »
Żwir suszony 1,5-3,0 mm
Żwir suszony 2,0-8,0 mm