zapoznaj się

RODO

RODO

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście Państwo czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez KRUSZYWA POLSKIE S.A. Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Działając na podstawie art. 13.1 RODO, wobec pozyskania danych osobowych, celem ich przetwarzania, informujemy, iż:

 Administratorem danych jest:

 Administratorem danych jest:

Kruszywa Polskie S.A. z siedzibą w Rybakach, ul. Wdzydzka 4.

Cel przetwarzania

 Cel przetwarzania

Kruszywa Polskie S.A. przetwarzają dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z kontrahentami.

Rodzaj danych

Rodzaj danych

Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, które otrzymaliśmy od osób fizycznych, z którymi zawarliśmy umowę współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili podpisania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę– bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane– bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danychzarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowychczy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje daneosobowe.
 6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać.
 7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy do czasu obowiązywania umowy współpracy.

Kontakt w sprawie danych osobowych

 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: rybaki@kruszywapolskie.pl
 2. Telefonicznie: +48 58 686 34 27; fax: 58 686-34-26
 3. Listownie na adres: Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice

Powierzenie przetwarzania danych

 Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

jak do nas dojechać

formularz kontaktowy

  * Pola obowiązkowe do wypełnienia