KRUSZYWA MINERALNE

Kruszywo drobne 0/0,5 mm
Kruszywo drobne 0/1 mm
Kruszywo drobne 0/2 mm
Piasek 0-2 mm o ściśle określonym składzie ziarnowym, tj. piasek o frakcji 0-0,2 i 0-2 mm
Kruszywo grube 1/3 mm
Kruszywo grube 2/8 mm
Kruszywo grube 8/16 mm
Kruszywo drobne 0/2 mm
Kruszywo grube 2/5,6 mm
Kruszywo grube 5,6/8 mm
Kruszywo grube 2/8 mm
Kruszywo grube 8/11,2 mm
Kruszywo grube 8/16 mm
Kruszywo grube 11,2/16 mm
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm

    Mieszanka siana 0/16 mm

 

Kruszywa mineralne

Wśród kruszy mineralnych jakie znajdą Państwo w naszej ofercie znajdują się między innymi piaski i żwiry płukane, czy mieszanki piaskowo – żwirowe. Dodatkowo naszym klientom proponujemy usługę przesiewania, wykonywaną przy wykorzystaniu innowacyjnej linii rozsiewu piasku o niekontrolowanym przebiegu krzywej uziarnienia oraz ponownego składania i mieszania piasku o kontrolowanym przebiegu krzywej oraz innowacyjnej linii węzła do przerobu żwiru.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą kruszyw bazaltowych.