Kruszywa Polskie

producent kruszyw mineralnych i bazaltowych piasku suszonego i chemii budowlanej

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Kruszywa Polskie. Funkcjonujemy na krajowym rynku już od ponad czterdziestu lat wytwarzając najwyższej jakości kruszywa zaspokajające potrzeby odbiorców i znajdujące z powodzeniem zastosowanie w przemyśle chemii budowlanej, budownictwie drogowym i rynku betonów. Zdolności przeróbcze naszych zakładów kruszywa obecnie kształtują się na poziomie 1,6 mln ton rocznie, z czego milion jest produktem uzyskiwanym z otoczaków, a pozostałą część stanowią kruszywa bazaltowe. Niezmiennie wysoka jakość, konkurencyjne  ceny i dbałość o klienta pozwoliły nam wkroczyć do krajowej czołówki producentów kruszywa mineralnego oraz kruszywa bazaltowego. 

  

Technologia suszenia i sortowania piasków

Staramy się poszerzać naszą ofertę modernizując i unowocześniając zaplecze sprzętowe. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz chęć poszerzenia asortymentu firma zainwestowała w najnowocześniejszą dostępną na rynku światowym technologię do suszenia i sortowania piasków. Od 2012 roku rozpoczęliśmy produkcję suchych zapraw. Ekspansywną działalność firmy staramy się łączyć z troską o środowisko naturalne, nadając poeksploatacyjnym terenom nowe, przyjazne otoczenie. Wysoką jakość naszej działalności potwierdzają certyfikaty ZKP oraz ISO.

Polityka prywatności

KRUSZYWA POLSKIE S.A.

 

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście Państwo czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez KRUSZYWA POLSKIE S.A.Państwadanych osobowych, przysługujące Państwuprawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Działając na podstawie art. 13.1 RODO, wobec pozyskania danych osobowych, celem ich przetwarzania, informujemy, iż:

Administratorem danych jest:

Kruszywa Polskie S.A. z siedzibą w Rybakach, ul. Wdzydzka 4.

 Cel przetwarzania

Kruszywa Polskie S.A. przetwarzają dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z kontrahentami.

Rodzaj danych

Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, które otrzymaliśmy od osób fizycznych, z którymi zawarliśmy umowę współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili podpisania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę- bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
  2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane– bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danychzarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
  4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowychczy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją.
  5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje daneosobowe.
  6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać.
  7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy do czasu obowiązywania umowy współpracy.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: rybaki@kruszywapolskie.pl
  2. Telefonicznie: +48 58 686 34 27; fax: 58 686-34-26
  3. Listownie na adres: Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice

 Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.