slide01b slide02b slide03b

Kruszywa Polskie

producent kruszyw mineralnych i bazaltowych piasku suszonego i chemii budowlanej

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy Kruszywa Polskie. Funkcjonujemy na krajowym rynku już od ponad czterdziestu lat wytwarzając najwyższej jakości kruszywa zaspokajające potrzeby odbiorców i znajdujące z powodzeniem zastosowanie w przemyśle chemii budowlanej, budownictwie drogowym i rynku betonów. Zdolności przeróbcze naszych zakładów kruszywa obecnie kształtują się na poziomie 1,6 mln ton rocznie, z czego milion jest produktem uzyskiwanym z otoczaków, a pozostałą część stanowią kruszywa bazaltowe. Niezmiennie wysoka jakość, konkurencyjne  ceny i dbałość o klienta pozwoliły nam wkroczyć do krajowej czołówki producentów kruszywa mineralnego oraz kruszywa bazaltowego. 

Kruszywa polskie

Technologia suszenia i sortowania piasków

Staramy się poszerzać naszą ofertę modernizując i unowocześniając zaplecze sprzętowe. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz chęć poszerzenia asortymentu firma zainwestowała w najnowocześniejszą dostępną na rynku światowym technologię do suszenia i sortowania piasków. Od 2012 roku rozpoczęliśmy produkcję suchych zapraw. Ekspansywną działalność firmy staramy się łączyć z troską o środowisko naturalne, nadając poeksploatacyjnym terenom nowe, przyjazne otoczenie. Wysoką jakość naszej działalności potwierdzają certyfikaty ZKP oraz ISO.

Oferta

Wszystko co najlepsze

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą kruszyw mineralnych (w tym między innymi żwiry płukane czy mieszanki piaskowo – żwirowe) oraz bazaltowych. Ponadto w stałej sprzedaży posiadamy również piaski suszone oraz zaprawy Sandberg. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i doświadczeniu naszej kadry jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu wysoką jakość zarówno produktów, jak i obsługi.

kruszywa mineralne

kruszywa mineralne

WięcejGaleria
kruszywa bazaltowe

kruszywa bazaltowe

WięcejGaleria
piaski suszone

piaski suszone

Więcej
zaprawy sandberg

zaprawy sandberg

Więcej

Galeria

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z galerią zdjęć naszej żwirowni Rybaki, kopalni Leśna oraz produkowanych kruszyw mineralnych, bazaltowych i piasku suszonego.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z oferty firmy Kruszywa Polskie. Naszym klientom oferujemy szeroki wybór: kruszyw mineralnych (żwiry, piaski, grysy, mieszanki piaskowo – żwirowe); piasku suszonego; bazaltu płukanego (m.in. tłuczeń kolejowy). Gwarantujemy szybką i sprawną współpracę na korzystnych warunkach.

Napisz do nas

KRUSZYWA MINERALNE
KRUSZYWA BAZALTOWE
Siedziba
Kruszywa Polskie S.A.
Rybaki, ul. Wdzydzka 4
83-406 Wąglikowice
Sekretariat
tel: 58 / 686 34 27
fax: 58 / 686-34-26
rybaki@kruszywapolskie.pl
Dział Sprzedaży
tel. 58 / 685 29 60
Żwiry/grysy
Daria Orłowska
tel: 601 177 502
daria.orlowska@kruszywapolskie.pl
Piaski suszone
Lucyna Lorbiecka
tel: 693 777 775
lucyna.lorbiecka@kruszywapolskie.pl
Oddział w Leśnej
Kruszywa Polskie S. A.
Oddział w Leśnej
ul. Baworowo 35
59-820 Leśna
Sekretariat
tel: 75 / 724 26 40
lesna.biuro@kruszywapolskie.pl
Dział Sprzedaży
tel/fax: 75 / 724 31 14
lesna@kruszywapolskie.pl
Adam Pender
tel: 725 444 445
adam.pender@kruszywapolskie.pl
Dział Energo-Maszynowy
tel/fax: 75 / 724 31 10
Dział Spedycji Kolejowej
tel/fax: 75 / 724 20 19
Laboratorium
tel/fax: 75 / 724 31 18
Oddział w Warszawie
Kruszywa Polskie S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Dział Sprzedaży
(kruszywa bazaltowe,
piaski suszone)

Wiesław Sitkowski
tel: 22 / 825 48 40,
781 770 775
wieslaw.sitkowski@kruszywapolskie.pl

sending...

Projekty unijne

ue2             ue1

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania bioaktywnego wypełniacza mas polimerowych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-C11/12

Instytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

pr.png

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji piasku o frakcji 0 – 2mm o ściśle określonym składzie ziarnowym i budowa innowacyjnego węzła przerobu żwiru w firmie “KRUSZYWA POLSKIE” S.A. w Rybakach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:

Oś priorytetowa 1: Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.2: Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Numer umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-239/09-00


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

ue21          ue1

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1.
Podjęte działania mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.


Polityka prywatności KRUSZYWA POLSKIE S.A.

więcej o police prywatności

 

Polityka prywatności KRUSZYWA POLSKIE S.A.

 

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście Państwo czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez KRUSZYWA POLSKIE S.A.Państwadanych osobowych, przysługujące Państwuprawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Działając na podstawie art. 13.1 RODO, wobec pozyskania danych osobowych, celem ich przetwarzania, informujemy, iż:

 
Administratorem danych jest:

Kruszywa Polskie S.A. z siedzibą w Rybakach, ul. Wdzydzka 4.

 
 Cel przetwarzania

Kruszywa Polskie S.A. przetwarzają dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z kontrahentami.

 
Rodzaj danych

 Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, które otrzymaliśmy od osób fizycznych, z którymi zawarliśmy umowę współpracy.

 
Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili podpisania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę- bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
  2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane– bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danychzarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
  4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowychczy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją.
  5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje daneosobowe.
  6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać.
  7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 
 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy do czasu obowiązywania umowy współpracy.

 
Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: rybaki@kruszywapolskie.pl
  2. Telefonicznie: +48 58 686 34 27; fax: 58 686-34-26
  3. Listownie na adres: Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice
 
 Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.